Viết một lá đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ năm 2021


Viết một lá đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ năm 2021

Bài văn Viết một lá đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ gồm dàn ý chi tiết, 2 bài văn mẫu được tuyển chọn từ các bài văn đạt điểm cao của học sinh trên cả nước giúp bạn đạt điểm cao trong bài viết Tập làm văn lớp 3.

Đề bài:Viết một lá đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ.

Dàn ý Viết một lá đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ

Quốc hiêu, tiêu ngữ

– Đơn làm để gửi tới ai/ tới cơ quan bộ phận nào.

– Giới thiệu đầy đủ về bản thân ( tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ,…)

– Lí do viết đơn

– Kí tên

Viết một lá đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ – mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

ĐƠN XIN
GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ THỂ THAO

See also  Cảm nhận về chi tiết bát cháo hành trong truyện Chí Phèo năm 2021

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ thể thao …………

Tôi tên là ………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ………………………………………….. Nguyên quán: ………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………….

Sở trường của bản thân ………………………………………………………………………………

Sau khi tìm hiểu về Điều lệ Câu lạc bộ thể thao và hiểu rõ những quyền lợi và nghĩa vụ mà người thành viên Câu lạc bộ, tôi tự nguyện làm đơn này xin được tham gia vào tổ chức Câu lạc bộ thể thao …………………………………………………

Nếu được kết nạp, tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Câu lạc bộ như thực hiện mọi nhiệm vụ của thành viên Câu lạc bộ, tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào mà ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ đề ra.

Trân trọng cảm ơn!

……….., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Hay lắm đó

Viết một lá đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ – mẫu 2

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2009

ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiếu nhi Huyện Thanh Trì.

Em tên là: Nguyễn Thu Hoa

Ngày sinh: 6/7/1999 Nam (nữ): Nữ

Địa chỉ: phòng 202, tập thể 19/3 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội Học sinh lớp: 3B Trường Tiểu học Thị trấn Văn Điển

Em làm đơn này xin đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Thiếu nhi của huyện.

See also  https://haylamdo.com/soan-van-lop-7/on-tap-phan-tieng-viet-tiep.jsp

Em xin hứa thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Hoa

Nguyễn Thu Hoa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu