Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

Bài 3: Thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Tóm tắt lý thuyết

I – CHUẨN BỊ

– Dụng cụ vẽ: Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước, êke, compa,…), bút chì cứng và bút chì mềm, tẩy,…

– Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, giấy kẻ ô hoặc kẻ li

– Tài liệu: Sách giáo khoa Công nghệ 11

– Đề bài: Vật mẫu hoặc hình biểu diễn ba chiều của vật thể

II- NỘI DUNG THỰC HÀNH

Lập bản vẽ trên khổ giấy A4 ba hình chiếu và các kích thước của vật thể đơn giản từ vật mẫu hoặc từ hình ảnh ba chiều của vật thể. Lấy ví dụ vật thể là giá đỡ hình chữ L.

III – CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước 1: Quan sát vật thể, phân tích hình dạng và chọn hướng chiếu vuông góc với các bề mặt của vật thể để biểu diễn hình dạng vật thể

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản – TopLoigiai (ảnh 2)

Hình 3.2. Cấu tạo giá đỡ hình chữ L

– Hình dạng:

+ Hình chữ L nội tiếp khối hình chữ nhật

+ Phần nằm ngang có rãnh hình hộp chữ nhật

+ Phần đứng có lỗ hình trụ nằm ngang

– Hướng chiếu:

+ Hướng chiếu đứng: từ truớc vào

+ Hướng chiếu bằng: từ trên xuống

+ Hướng chiếu cạnh: từ trái sang

See also  Bộ đề Đọc hiểu Trái tim hoàn hảo hay nhất thi THPT Quốc gia | Myphamthucuc.vn

Bước 2: Chọn tỉ lệ thích hợp với khổ giấy A4 và kích thước của vật thể. Bố trí ba hình chiếu cân đối trên bản vẽ theo các hình chữ nhật bao ngoài hình chiếu bằng nét liền mảnh

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản – TopLoigiai (ảnh 3)

Hình 3.3. Bố trí các hình chiếu

Bước 3: Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể với các đường gióng giữa các hình chiếu của từng phần

a. Vẽ khối chữ L

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản – TopLoigiai (ảnh 4)

Hình 3.4. Vẽ khối chữ L

b. Vẽ rãnh hình hộp

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản – TopLoigiai (ảnh 5)

Hình 3.5. Vẽ rãnh hình hộp

c. Vẽ lỗ trụ

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản – TopLoigiai (ảnh 6)

Hình 3.6. Vẽ lỗ trụ

Bước 4: Tô đậm các nét thấy, đường bao thấy của vật thể trên hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn các cạnh khuất, đường bao khuất

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản – TopLoigiai (ảnh 7)

Hình 3.7. Tô đậm các nét

Bước 5: Kẻ các đường gióng, đường ghi kích thước và con số kích thước trên các hình chiếu

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản – TopLoigiai (ảnh 8)

Hình 8. Ghi kích thước

– Giá chữ L có kích thước như sau:

+ Khối chữ L: Chiều dài 50, chiều cao 38, chiều rộng 28 và chiều dày 18

+ Rãnh hình hộp: chiều rộng 14, chiều dài 20 và chiều cao 18

+ Lỗ hình trụ: đường kính (phi14), chiều dài 18 và tâm lỗ cách đáy dưới 28

Bước 6: Kẻ khung bản vẽ, khung tên, ghi nội dung

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản – TopLoigiai (ảnh 9)

Hình 3.9. Mẫu khung tên

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản – TopLoigiai (ảnh 10)

Hình 3.10. Bản vẽ hoàn chỉnh

Tổng kết

Sau khi học xong Bài 3: Thực hành Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản, các em cần nắm vững các kỹ năng:

See also  Phân tích những thuận lợi và khó khăn của nước ta trong việc phát triển ngành khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản ? | Myphamthucuc.vn

– Quan sát vật thể, phân tích hình dạng và chọn hướng chiếu vuông góc với các bề mặt của vật thể để biểu diễn hình dạng vật thể

– Chọn tỉ lệ và bố trí các hình chiếu

– Vẽ ba hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể từ hình ba chiều

– Kẻ các đường gióng, đường ghi kích thước và con số kích thước trên các hình chiếu

– Trình bày bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kĩ thuật

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập