Tóm tắt: Uy-lít-xơ trở về ngắn nhất


Tóm tắt: Uy-lít-xơ trở về

Xem thêm Soạn bài Uy-lít-xơ trở về

      Sau 20 năm ròng rã, Uy-lít-xơ trở về quê hương. Lúc này Uy-lít-xơ phải đối mặt với mối hiểm nguy mới, đó là 108 kẻ cầu hôn lăm le chiếm đoạt gia sản nhà chàng. Uy-lít-xơ đã cùng con trai là Tê-lê-mác đánh đuổi 108 kẻ cầu hôn đó. Nhưng vợ chàng, Pê-nê-lốp vẫn chưa tin vào sự hiện diện của chàng. Sau khi vượt qua thử thách về chiếc giường cưới do Pê-nê-lốp đưa ra, Uy-lít-xơ và vợ mới nhận ra nhau, vỡ òa trong hạnh phúc.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu
See also  Làng - tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý