Tóm tắt: Thánh Gióng ngắn nhất


Tóm tắt: Thánh Gióng

Xem thêm Soạn bài Thánh Gióng

Vào đời vua Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn, có tiếng là phúc đức nhưng mãi không có con. Vì thế, hai ông bà buồn lắm. Rồi một hôm bà vợ ra đồng nhìn thấy có một vết chân rất to, bà thấy lạ, liền đưa chân mình vào ướm thử. Kì lạ thay, về nhà bà đã mang thai và mười hai tháng sau sinh được một cậu bé mặt mũi khôi ngô. Thế nhưng, khi lên ba tuổi, cậu vẫn chẳng biết nói biết cười. Khi ấy, giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Sứ giả đi tìm người tài cứu nước. Nghe thấy thế, cậu bé bỗng cất tiếng nói xin được đi đánh giặc. Từ đó, cậu lớn nhanh như thổi. Sau khi ăn hết “bảy nong cơm, ba nong cà” do bà con gom góp mang đến, cậu bé vươn vai thành một tráng sĩ, mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt xông ra diệt giặc. Roi sắt gãy, Gióng bèn nhổ cả những bụi tre bên đường đánh tan quân giặc. Giặc tan, Gióng một mình một ngựa trèo lên đỉnh núi rồi bay thẳng lên trời. Nhân dân lập đền thờ, hàng năm lập hội làng để tưởng nhớ đến công lao giữ nước của Gióng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu
See also  Trong bài văn “Ca Huế trên sông Hương”, tại sao có thể nói nghe ca Huế là một thú tao nhã?