Tóm tắt: Sự tích Hồ Gươm ngắn nhất


Tóm tắt: Sự tích Hồ Gươm

Xem thêm Soạn bài Sự tích Hồ Gươm

      Giặc Minh đô hộ nước ta, chúng làm nhiều điều vô cùng tàn ác. Thấy thế, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn nhưng ban đầu thế yếu, lực mỏng nên thường bị thua. Vì vậy, Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để giết giặc. Một người đánh cá tên là Lê Thận ba lần kéo lưới đều gặp một thanh sắt, nhìn kĩ hoá ra một lưỡi gươm. Sau đó ít lâu, Lê Lợi bị giặc đuổi, chạy vào rừng bắt được chuôi gươm nạm ngọc trên cây đa, đem tra vào lưỡi gươm ở nhà Lê Thận thì vừa như in, mới biết đó là gươm thần. Từ khi có chiếc gươm thần trong tay, nghĩa quân đánh đâu thắng đấy, cuối cùng đánh tan quân xâm lược. Một năm sau khi thắng giặc, Lê Lợi đi thuyền chơi hồ Tả Vọng; Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại gươm thần. Chính vì thế, hồ Tả Vọng được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu
See also  Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu ngắn nhất