Tóm tắt bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình | Myphamthucuc.vn

Tóm tắt bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – Bài mẫu 1

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hoà bình trình bày những ý kiến của tác giả xung quanh hiểm hoạ hạt nhân, đồng thời kêu gọi thế giới nỗ lực hành động để ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ về một thảm hoạ có thể huỷ diệt toàn bộ sự sống trên trái đất.

Tóm tắt bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – Bài mẫu 2

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của tác giả Mác-két nêu lên vấn đề nóng bỏng nhất trên thế giới hiện tại đó là chạy đua vũ trang hạt nhân. Nguy cơ này càng hiện hữu và đe dọa loài người cũng như mọi sinh vật sinh sống trên Trái Đất. Chạy đua vũ trang hạt nhân chỉ làm tiêu tốn tiền của, kiệt quệ kinh tế. Vấn đề chạy đua vũ trang đi ngược lại lí trí của của con người và cả tự nhiên. Mác-két lên tiếng kêu gọi tất cả hãy cùng chống lại chạy đua vũ trang hạt nhân vì một thế giới hòa bình.

See also  Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào | Myphamthucuc.vn

Tóm tắt bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – Bài mẫu 3

Bài viết Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của Mác-két đề cập đến vấn đề mang tính thời sự của toàn nhân loại: nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn thể loài người và sự sống trên trái đất, cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốn kém đã cướp đi của thế giới nhiều điều kiện để phát triển. Từ đó tác giả đặt ra vấn đề: nhân loại cần phải đấu tranh cho một thế giới hòa bình, ngăn chặn và xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Tham khảo: Tác giả – Tác phẩm: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (Hoàn cảnh sáng tác, Tóm tắt, Nội dung, Sơ đồ tư duy)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập