Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi : Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị.

Lời giải :

Tử số của phân số đó là :

( 25 – 7 ) : 2 = 9

Mẫu số của phân số đó là :

25 – 9 = 16

Phân số đó là  :

 

 

 

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu về một số dạng toán về phân số lớp 6 nhé.

1. Định nghĩa phân số bằng nhau

Hai phân số ảnh 2

gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo bằng nhau)

Ví dụ:

Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị (ảnh 2)

 

 

 

 

2. Cách rút gọn phân số  

Muốn rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho một ước chung khác 1 và -1 của chúng.

See also  Đọc hiểu Khát vọng hay nhất thi THPT Quốc gia | Myphamthucuc.vn

Ví dụ: Rút gọn phân thức -4/8

Ta thấy 4 là ước chung của -4 và 8.

Ta có:

Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị (ảnh 3)

 

 

 

3. Phân số tối giản

+ Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa ) là phân số mà cả tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1. Để rút gọn một lần mà được kết quả là phân số tối giản, chỉ cần chia tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng

+ Để rút gọn một phân số có thể phân tích tử và mẫu thành tích các thừa số.

Chú ý:

+ Phân số a/b là tối giản nếu |a| và |b| là hai nguyên tố cùng nhau.

+ Khi rút gọn một phân số, người ta thường rút gọn về phân số tối giản.

Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị (ảnh 4)

 

 

 

 

 

 

4. Tính chất cơ bản của phân số

+ Nếu ta nhân cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho

Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị (ảnh 5)

+ Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng ta được một phân sô mới bằng phân số đã cho

Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị (ảnh 6)

5. Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị (ảnh 7)

 

 

 

 

 

6. Quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị (ảnh 8)

 

 

 

 

 

 

7. Ví dụ bài tập

Bài 1: Tính:

See also  Cảm nhận về khổ thơ thứ 3 bài Quê hương (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

 

 

 

 

Bài 2: Trên đĩa có 25 quả táo. Mai ăn 20% số táo. Lan ăn tiếp 25% số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo

 

 

 

Bài 4: Mẹ bạn Hà gửi tiết kiệm hai triệu đồng tại một ngân hàng theo thể thức ” có kì hạn 6 tháng” với lãi suất 0,55% một tháng. Hỏi hết thời hạn 6 tháng, mẹ bạn Hà được lĩnh bao nhiêu tiền lãi.

Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị (ảnh 11)

 

 

 

 

 

Đáp án :

Bài 1:

Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị (ảnh 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Trên đĩa còn lại 15 quả táo

Bài 3: 44km

Bài 4: 66000 đồng

Bài 5: 50 học sinh giỏi

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập