Soạn văn 9 siêu ngắn: Tổng kết về từ vựng – tiếp theo | Myphamthucuc.vn

Soạn bài: Tổng kết về từ vựng – tiếp theo (siêu ngắn)

I. Sự phát triển của từ vựng

Câu 1- Câu 2: (trang 135 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Các cách phát triển từ vựng:

– Phát triển nghĩa của từ dựa trên nghĩa gốc

Ví dụ: lá (một cơ quan thực vật) -> lá lách, lá gan, lá phổi,…

– Phát triển số lượng từ ngữ:

    + Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài:

Ví dụ: ra-đi-ô, taxi, cờ-lê; ca-ra-vát; cà phê; ba lô…

    + Tạo ra từ ngữ mới:

Ví dụ : sở hữu trí tuệ; sách đỏ, kinh tế tri thức; bất khả thi,…

Câu 3 (trang 135 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

+ Không có bất kì ngôn ngữ nào mà từ mượn chỉ phát triển theo cách phát triển số lượng từ.

+ Bởi vì từ nào được sử dụng cũng đều mang một ý nghĩa nhất định, khi tăng số lượng từ thì số lượng nghĩa của từ cũng tăng lên.

II. Từ mượn

Câu 1 (trang 135 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Từ mượn là những từ có nguồn gốc từ ngôn ngữ tiếng nước ngoài.

READ  Nêu suy nghĩ của em về nhân vật Lão Hạc (ngắn gọn) | Myphamthucuc.vn

Câu 2 (trang 135 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Nhận định đúng là nhận định (c)

Câu 3 (trang 135 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Các từ săm, lốp, ga, xăng, phanh: là những từ mượn đã được Việt hóa hoàn toàn.

Các từ: a-xít, ra-đi-ô, vi-ta-min: là những từ mượn theo hình thức phiên âm.

III. Từ Hán Việt

Câu 1 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Từ Hán Việt là từ:

+ Có nguồn gốc là tiếng Hán

+ Được người Việt sử dụng theo cách của mình

Câu 2 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Quan niệm b) là chính xác

IV.  Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội

Câu 1 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

– Thuật ngữ được hiểu là từ dùng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

– Biệt ngữ xã hội là từ ngữ chỉ dùng trong một nhóm người hay một tầng lớp xã hội nhất định.

Câu 2 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Vai trò của thuật ngữ:

– Có vai trò quan trọng trong vuệc nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ

– Là một trong những cơ sở để đánh giá sự phát triển của một đất nước về khoa học

Câu 3 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Một số từ ngữ là biệt ngữ xã hội:

   – Trong nghề giáo: Lút giáo án, cháy giáo án, bác sĩ gây mê

   – Học trò: phao, trúng tủ, lệch tủ, ngỗng, cúp tiết,.…

   – Tội phạm: cớm, lưu manh,….

V.  Trau dồi vốn từ

Câu 1 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

READ  Soạn bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm ngắn nhất | Myphamthucuc.vn

Các hình thức trau dồi vốn từ

– Hiểu được nghĩa của từ và sử dụng từ chính xác, phù hợp trong từng hoàn cảnh giao tiếp

– Trau dồi vốn từ, học hỏi, rèn luyện để tăng vốn từ của mình

Câu 2 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

   – Bách khoa toàn thư: Cuốn sách bách khoa, gồm đầy đủ các tri thức của nhiều ngành.

   – Bảo hộ mậu dịch: Chính sách bảo vệ sản xuất trong nước nhằm chống lại sức mạnh cạnh tranh hàng hóa quốc tế trên thị trường tiêu thụ của quốc gia mình.

   – Dự thảo: Văn bản được soạn ra thông qua

   – Đại sứ quán: Là cơ quan đại diện chính thức và toàn diện của một nhà nước ở nước ngoài được đứng đầu bởi một đại sứ đặc mệnh toàn quyền đứng đầu

   – Hậu duệ: Con cháu của những người đã chết.

   – Khẩu khí:  Lời nói thể hiện khí chất của một người  

   – Môi sinh: Môi trường mà ở đó sự vật sinh sống và phát triển

Câu 3 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Sửa lỗi dùng từ

+ Dùng từ sai: béo bổ

+ Sửa lại: béo bở 

 b)

+ Dùng từ sai: đạm bạc

+ Sửa lại: tệ hại, tệ bạc

c)

+ Dùng từ sai: tấp nập

+ Sửa lại: tới tấp

Tham khảo toàn bộ: Soạn văn 9 siêu ngắn tập 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập