Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học ngắn nhất


Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học

Thuyết minh về tác phẩm văn học

Mở bài: Giới thiệu về tác phẩm văn học.

Thân bài: Thuyết minh về tác phẩm văn học ấy.

   + Nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm văn học: tác phẩm này là tác phẩm văn học của nước nào, của tác giả nào, được sáng tác vào giai đoạn nào.

   + Vị trí của tác phẩm văn học ấy đối với sự nghiệp sáng tác của tác giả, đối với nền văn học của dân tộc ấy và đối với nền văn học toàn nhân loại.

   + Giới thiệu về đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm ấy; tác phẩm được sáng tác theo thể loại nào, ngôn ngữ, hình ảnh có gì đáng chú ý,… (trọng tâm của bài thuyết minh)

   + Tác phẩm văn học gửi gắm những nội dung, tư tưởng sâu sắc gì tới người đọc (trọng tâm của bài thuyết minh)

Kết bài: Cảm nhận khái quát của bản thân về tác phẩm văn học được nói đến ở trên, suy nghĩ mở rộng nâng cao về giá trị của văn học đối với đời sống con người.

Thuyết minh về tác giả văn học

Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả văn học (tên, là tác giả của thời kì văn học nào, đất nước nào)

READ  Soạn bài Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em trang 77 Ngữ văn lớp 6

Thân bài: Thuyết minh về tác giả

   + Cuộc đời của tác giả.

   + Sự nghiệp văn học: quá trình sáng tác, có những tác phẩm nào, sáng tác những thể loại nào, thành công nhất ở mảng đề tài nào,…làm nổi bật nội dung, giá trị của một số tác phẩm tiêu biểu (trọng tâm của bài thuyết minh)

   + Phong cách riêng của tác giả ấy là gì.

   + Đóng góp của tác giả văn học này đối với sự phát triển nền văn học nghệ thuật.

Kết bài: Cảm nghĩ của em về tác giả đó.

Thuyết minh kết hợp một tác giả, tác phẩm

Gợi ý làm bài: Đọc kĩ các phần tiểu dẫn trong SGK để thu nhận thông tin và học hỏi cách viết. Khi làm dạng đề này, học sinh kết hợp những luận điểm từ bài thuyết minh về một tác giả và một tác phẩm văn học, bên cạnh đó, bổ sung thêm ý liên kết giữa tác giả và tác phẩm:

   + Tác phẩm ấy có tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tác của tác giả hay không, có thể hiện được đặc trưng phong cách nghệ thuật và tài năng, tư tưởng của tác giả hay không.

Thuyết minh về một thể loại văn học

Mở bài: Giới thiệu khái quát về thể loại văn học đó

Thân bài: Thuyết minh về thể loại văn học

   + Xuất xứ, nguồn gốc, lịch sử hình thành thể loại văn học: ra đời vào khoảng thời gian nào, ở nền văn học nào.

READ  Tóm tắt: Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) ngắn nhất

   + Đặc trưng thể loại: ngôn từ, hình ảnh, niêm, luật, đối hay cốt truyện,… có đặc điểm ra sao.

   + Những tác phẩm nổi tiếng được sáng tác bằng thể loại ấy.

   + Hiện nay thể loại văn học này có còn được sử dụng và phát triển hay không.

Kết bài: Kết luận, mở rộng nâng cao vấn đề.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu