Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6 ngắn nhất


Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6

I. Nhận xét

*) Ưu điểm : Học sinh hiểu đề, nắm được thể loại và phương pháp lập luận giải thích, biết dùng chứng minh ngắn trong giải thích để làm sáng tỏ vấn đề.

*) Khuyết điểm :

– Trình bày bố cục chưa hợp lí, chưa dứt khoát trong lập luận.

– Kiến thức còn nghèo, thiếu dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề (nhất là phần trình bày tại sao?)

– Ngôn ngữ thiếu trau chuốt, dùng khẩu ngữ nhiều. Ít sáng tạo …

II. Sửa bài

1. Dàn bài

2. Kiến thức:

– Ngọn đèn sáng đối lập với bóng tối, ngọn đèn rọi chiếu, soi đường đưa con người thoát khỏi cảnh tối tăm. Đây là phần giải thích nghĩa đen không phải là phần trả lời cho câu hỏi vì sao?

– Sách dạy cho ta cuộc sống đẹp, cách nghĩ, cách làm, cách nói năng, đối xử đẹp trong đời sống.

3. Chính tả:

– Không được viết tắt

– Sai từ ….

4. Dùng từ:

5. Lỗi ngữ pháp: chưa thành câu,…

6. Lỗi diễn đạt: còn vụng, câu văn dài

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu
See also  Hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Tây Tiến