Soạn bài Thao tác lập luận so sánh ngắn nhất


Soạn bài Thao tác lập luận so sánh

Hướng dẫn soạn bài

I. Mục đích yêu cầu của thao tác lập luận so sánh

  1. Đối tượng được so sánh là bài Văn Chiêu hồn.

     Đối tượng so sánh là Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm và Truyện Kiều.

  2. Điểm giống và khác nhau giữa hai đối tượng:

    – Giống: đều nói về con người.

    – Khác:

    + Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm Truyện Kiều bàn về con người ở cõi sống

    + Chiêu hồn bàn về con người ở cõi chết.

  3. Mục đích so sánh trong đoạn trích:

    – Làm sáng tỏ vững chắc hơn lập luận của mình.

    – Tác giả đi từng bước, đưa dẫn chứng để thuyết phục người đọc:

    + Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm nói về một lớp người.

    + Truyện Kiều nói về một xã hội người.

    + Đến Văn chiêu hồn thì cả loài người lúc sống và lúc chết được bàn tới.

    + Nếu Truyện Kiều nâng cao lịch sử thơ ca, ngược lại Chiêu hồn mở rộng địa dư của nó qua một vùng xưa nay ít ai bàn đến: cõi chết.

    →Tác dụng: làm cho ý kiến cụ thể, sinh động, thuyết phục hơn.

READ  Tôi thấy mình đã khôn lớn hay nhất năm 2021

  4. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh:

    – Mục đích của so sánh là làm sáng rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác.

    – So sánh đúng làm cho bài văn nghị luận sáng rõ, cụ thể, sinh động và có sức thuyết phục

II. Cách so sánh

  1. Nguyễn Tuân đã so sánh quan niệm soi đường của Ngô Tất Tố với các quan niệm sau:

    – Quan niệm của những người chủ trương “cải lương hương ẩm” cho rằng chỉ cần bài trừ hủ tục là đời sống của nhân dân được nâng cao.

    – Quan niệm của những người hoài cổ cho là chỉ cần trở về với cuộc sống thuần phác trong sạch như xưa thì đời sống của người nông dân được cải thiện.

  2. Căn cứ để so sánh là dựa vào sự phát triển tính cách của các nhân vật trong Tắt đèn với các nhân vật của một số tác phẩm khác cũng viết về nông thôn thời kì ấy, nhưng theo hai quan niệm trên.

  3. Mục đích của sự so sánh đó:

    – Là chỉ ra ảo tưởng của 2 quan niệm trên

    – Làm nổi rõ cái đúng của Ngô Tất Tố: người nông dân phải đứng lên chống lại những kẻ bóc lột mình, áp bức mình.

  4. Dẫn chứng

    – Đối tượng đưa ra so sánh phải có mỗi tương quan với nhau về một mặt và một phương diên nào đó

    – Trong tắt đèn xu hướng nổi loạn, còn trong soi đường xu hướng cải lương…

READ  Phân tích bài thơ Con cò của Chế Lan Viên năm 2021

    – Giá trị của bài soi đường cao hơn của Tắt đèn.

    – Tắt đèn nổi bật cho là người nông dân đã biết đứng lên đấu tranh

III. Luyện tậpM

  1. Nguyễn Trãi đã so sánh Bắc -Nam trên các mặt:

    – Văn hiến (văn hoá và người tài giỏi)

    – Về cương vực lãnh thổ

    – Phong tục tập quán của mỗi nước

    – Anh hùng hào kiệt các triều đại.

  2. Từ sự so sánh, tác giả rút ra kết luận: Mỗi dân tộc đều có niềm tự hào riêng của mình, không ai có thể lấy sức mạnh để chèn ép, buộc dân tộc khác phải tuân thủ theo mình. Kẻ nào đi ngược lại nhất định sẽ vấp phải thất bại.

  3. Sức thuyết phục của đoạn trích

    – thể hiện lập trường ý thức dân tộc

    – là cơ sở của lẽ phải, niềm tin, là chân lý của chính nghĩa

    – sức thuyết phục không chỉ ở nội dung mà còn ở hình thức lập luận so sánh:vừa là so sánh tương đồng và tương phản.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu