Soạn bài Ôn tập Tiếng Việt (Kì II) ngắn nhất


Soạn bài Ôn tập Tiếng Việt (Kì II)

I. Khởi ngữ và cách thành phần biệt lập

1. Sắp xếp vào bảng

Khởi ngữ Thành phần biệt lập
Tình thái Cảm thán Gọi – đáp Phụ chú
Xây cái lăng ấy Dường như Vất vả quá Thưa ông Những người con gái sắp xa ta, không biết bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta như vậy.

2. Viết đoạn văn

Truyện ngắn, Nguyễn Minh Châu là một cây bút xuất sắc với nhiều truyện tiêu biểu. Bến quê là một trong những tác phẩm đó, được xuất bản vào năm 1985. Câu chuyện kể về Nhĩ – một người đã từng đi khắp các xó xỉnh trên thế giới nhưng đến cuối đời lại vì bệnh tật mà nằm liệt giường. Trong những ngày cuối cuộc đời, Nhĩ mới nhận ra những giá trị sâu sắc mà bình dị, giản đơn của cuộc sống.

– Thành phần khởi ngữ: truyện ngắn

– Thành phần biệt lập: một người đã từng đi khắp các xó xỉnh trên thế giới (phụ chú)

II. Liên kết câu và liên kết đoạn văn

1. Tìm các phép liên kết

a. Liên kết câu:

– Câu 3 được liên kết với câu 2 bằng từ “nhưng”.

See also  Tóm tắt bài Cố hương ngắn nhất

– Câu 5 được liên kết với câu 4 bằng từ “nhưng rồi”

– Câu 8 được liên kết với câu 7 bằng từ “và”

b. Liên kết câu:

– Câu 2 được liên kết với câu 1 bằng từ “cô bé”

– Câu 3 được liên kết với câu 2 bằng từ “nó”.

c. Liên kết đoạn văn: qua từ “thế”

2. Ghi lại kết quả vào bảng:

Phép liên kết
Lặp từ ngữ Đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng Thế Nối
Từ ngữ tương ứng Cô bé Nhưng, Nhưng rồi Nó (b) Thế (c)

3. Nêu sự liên kết trong đoạn văn:

Đoạn văn bài tập 2 phần I

Truyện ngắn, Nguyễn Minh Châu là một cây bút xuất sắc với nhiều truyện tiêu biểu. Bến quê là một trong những tác phẩm đó, được xuất bản vào năm 1985. Câu chuyện kể về Nhĩ – một người đã từng đi khắp các xó xỉnh trên thế giới nhưng đến cuối đời lại vì bệnh tật mà nằm liệt giường. Trong những ngày cuối cuộc đời, Nhĩ mới nhận ra những giá trị sâu sắc mà bình dị, giản đơn của cuộc sống.

– Liên kết về mặt nội dung: nội dung trong các câu trong đoạn về nói về 2 chủ đề muốn đề cập tới là tác giả Nguyễn Minh Châu và tác phẩm Bến quê.

⇒ Nội dung của đề bài được làm một cách cụ thể, không lạc đề, nội dung các câu đều nhằm giới thiệu tác phẩm Bến quê.

– Liên kết về hình thức: Các câu văn được liên kết với nhau

See also  Soạn bài Luyện tập lập luận giải thích ngắn nhất

   + Phép thế: “một trong những tác phẩm đó” thế cho “nhiều truyện tiêu biểu” “câu chuyện” thể cho “Bến quê”

   + Phép lặp: lặp từ “Nhĩ”

III. Nghĩa tường minh và hàm ý

1. Đọc và trả lời câu hỏi

Ý của người ăn mày: Chỉ có những người tham lam, ích kỉ mới phải xuống địa ngục, mà chính mấy người giàu như ông lại rất tham lam ích kỉ như thế.

2. Tìm hàm ý

a. Hàm ý: Nam thấy đội bóng chơi không hay, nên trả lời lạc đề không muốn trả lời thẳng vào câu Tuấn hỏi.

b. Câu trả lời của Huệ nhằm thông báo là Huệ đã báo cho Chi rồi

⇒ Hàm ý là: Huệ chưa báo cho Nam và Tuấn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu