Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt ngắn nhất


Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Hướng dẫn soạn bài

1. Viết tiểu sử tóm tắt (SGK 11/2 trang 63)

– Xác định mục tiêu, yêu cầu

   + Cung cấp thông tin đoàn viên nhằm giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên tỉnh (thành phố)

   + Yêu cầu: Hiểu biết cính xác, khách quan về người định giới thiệu: khái quát nhân thân, cuộc đời, thành tựu, đóng góp một cách ngắn gọn, cô đọng

– Xác định nội dung trình bàn tiểu sử

+ Khái quát về nhân thân: Tên,tuổi, quê quán, trình độ, nơi sinh hoạt…

+ Hoạt động xã hội

+ Những đóng góp, thành tựu

+ Đánh giá chung: năng lực, khả năng phát triển,…

– Tìm hiểu người giới thiệu để có thông tin cần thiết

– Viết tiểu sử

2. Trình bày tiểu sử tóm tắt trước lớp (SGK 11/2 trang 63)

– Trình bày bài tiểu sử tóm tắt rõ ràng, mạch lạc

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu
READ  Bài thơ “Bánh trôi nước” thuộc thể thơ nào?