Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận ngắn nhất


Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Hướng dẫn soạn bài

Bài 1: (SGK Ngữ văn 11 tập 2 trang 112 -113)

a. Đoạn trích viết về nguồn ảnh hưởng đối với các nhà thơ Mới

– Đối với vấn đề đó, theo tác giả, ảnh hưởng trong giao lưu là tất nhiên , tuy vậy, các nhà thơ của chúng ta vẫn có phong cách riêng trong những sáng tác của mình

b. – Tác giả sử dụng thao tác so sánh và phan tích là chủ yếu. Tuy nhiên, đoạn trích còn có thao tác lập luận bình luận và bác bỏ

c. – Không thể quan niệm một bài (đoạn) trích sử dụng càng nhiều thao tác lập luận thì càng có sức hấp dẫn được

– Phải xuất hiện từ mục đích viết để chọn chính xác các thao tác lập luận

– Phải căn cứ vào hiệu quả của bài viết đem lại để đánh giá mức độ thành công của việc vận dụng tổng hợp nhiều thao tác lập luận

Bài 2: (SGK Ngữ văn 11 tập 2 trang 113)

a. Bước thứ nhất

– Xác định chủ đề: Thanh niên cần có lòng tự trọng

– Xây dựng dàn ý:

MB

– Dẫn dắt vấn đề: Thời buổi hội nhập, thanh niên – thế hệ tương lai của đất nước cần có nhiều phẩm chất

– Nêu vấn đề nghị luận: Lòng tự trọng là một phẩm chất cần có đối với thanh niên

READ  Hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Tây Tiến

TB

• Giải thích thế nào là lòng tự trọng và tại sao phải có lòng tự trọng?

– Tự trọng: Là ý thức được bản thân, coi trọng danh dự, phẩm giá của chính mình.

– Tại sao cần phải có lòng tự trọng?

   + Tự trọng giúp bản thân mỗi người nhìn nhận đúng cái sai

   + Lòng tự trọng khơi nguồn các đức tính tốt đẹp khác

• Biểu hiện của những người có lòng tự trọng

– Lòng tự trọng thể hiện ở việc con người cố gắng trung thực

– Tự trọng là khi chúng ta sống và làm việc một cách nghiêm túc

– Sẵn sàng nhìn nhận cái sai của mình và lắng nghe những lời góp ý để sửa chữa một cách vui vẻ, chân thành, cởi mở

• Bàn luận mở rộng

• Bên cạnh những con người giàu lòng tự trọng, vẫn tồn tại những người đánh mất lòng tự trọng của bản thân ⇒ cần bị phê phán.

• Bài học nhận thức và hành động

– Mỗi con người cần ý thức và suy nghĩ đúng đắnvề bản thân và trang bị cho bản thân lòng tự trọng

– Liên hệ bản thân: Chúng ta cần cố gắng học tập, tiếp thu điều tốt đẹp từ thầy cô bạn bè

KB:

– Khẳng định lại vấn đề: Lòng tự trọng là một đức tính tốt đẹp mà thanh niên cần có

– Lời nhắn nhủ

b. Bước thứ hai: Triển khai một luận điểm trong thân bài (Nên chọn luận điểm có nhiều vấn đề: Tại sao phải có lòng tự trọng…)

READ  Soạn bài Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) ngắn nhất

c. Học sinh viết đoạn văn từ một luận điểm đã chọn trong phần b và đọc trước lớp

Bài 3: (SGK Ngữ văn 11 tập 2 trang 113)

a. Tiếp tục triển khai một đoạn văn cho các luận điểm còn lại trên dàn ý

b. Có thể chọn vấn đề thứ 3. Nên hay không nên bàn về nhược điểm của người Việt Nam:

– Cần chứng minh việc bàn về nhược điểm của người Việt Nam là cần thiết: giúp con người nhìn nhận để khắc phục nhược điểm

– Bác bỏ những quan điểm sai lầm phủ nhận nhược điểm của con người VN

c. HS có thể sưu tầm một số đoạn văn trong Về luân lí xã hội ở nước ta…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu