Soạn bài Khởi ngữ ngắn nhất


Soạn bài Khởi ngữ

I. Đặc điểm và công dụng khởi ngữ

Câu 1 (trang 7 sgk Văn 9 Tập 2): Phân biệt

Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động.

Giàu, tôi cũng giàu rồi.

Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta…

– Các từ gạch chân là chủ ngữ

– Về vị trí trong câu: các từ ngữ in đậm đứng trước chủ ngữ.

– Về quan hệ với vị ngữ: các từ ngữ in đậm không phải là chủ ngữ trong câu, không có quan hệ với thành phần vị ngữ như là chủ ngữ.

Câu 2 (trang 8 sgk Văn 9 Tập 2):

Thành phần có thể thêm vào trước từ in đậm

Có thể thêm vào trước các từ in đậm những quan hệ từ: về, đối, với,…

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 8 sgk Văn 9 Tập 2): Tìm khởi ngữ trong câu

a. Điều này

b. Chúng mình

c. Một mình

d. Làm khí tượng

e. Cháu

Câu 2 (trang 8 sgk Văn 9 Tập 2): Viết lại câu

a. Về làm bài, anh ấy làm bài rất cản thận lắm.

b. Hiểu, tôi hiểu rồi nhưng giải, tôi chưa giải được.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu
See also  Soạn bài Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận ngắn nhất