Soạn bài Câu trần thuật đơn ngắn nhất


Soạn bài Câu trần thuật đơn

I. Câu trần thuật đơn là gì?

Câu 1 (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Tác dụng của câu:

– Các câu 1,2,6,9 : kể, tả, nêu ý kiến.

– Câu 4: hỏi ( nghi vấn)

– Câu 3,5,8: bộc lộ cảm xúc .

– Câu 7: câu cầu khiến.

* Phân loại:

– Câu trần thuật (câu kể): 1,2,6,9.

– Câu hỏi (nghi vấn): 4.

– Câu cảm (cảm thán): 3,5,8.

– Câu cầu khiến (mệnh lệnh): 7.

Câu 2 (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Câu 3 (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

– Nhóm 1: câu 1, 2, 9 là các câu trần thuật đơn.

– Nhóm 2: câu 6 là câu trần thuật ghép.

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 102 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Các câu trần thuật đơn trong đoạn trích:

– Câu (1): giới thiệu và tả ngày thứ năm trên đảo Cô Tô.

– Câu (2): nêu ý kiến, nhận xét.

– Câu 3 – 4: Câu trần thuật ghép.

Câu 2 (trang 102 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Cả ba câu đều là câu trần thuật đơn dùng để giới thiệu nhân vật.

Câu 3 (trang 102 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Cách giới thiệu nhân vật ở 3 ví dụ a,b,c đều là giới thiệu nhân vật phụ trước rồi từ những việc làm của nhân vật phụ mới giới thiệu nhân vật chính

See also  Việc Mị Châu lén đưa cho Trọng Thủy xem nỏ thần có hai cách đánh giá. Ý kiến của anh/chị như thế nào

Câu 4 (trang 103 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Ngoài tác dụng giới thiệu nhân vật :

a. Giới thiệu cả hoạt động dốc hết vốn trong nhà ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày.

b. Miêu tả tình trạng, sự quan sát của nhân vật.

Câu 5 (trang 103 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Chính tả (nghe – viết)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu