Soạn bài Biên bản ngắn nhất


Soạn bài Biên bản

I. Đặc điểm của biên bản

1. Đọc văn bản

2. Trả lời câu hỏi

a. Biên bản dùng để ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp.

b. Về mặt nội dung, biên bản phải ghi lại những sự việc một cách chính xác, cụ thể, trung thực, đầy đủ, khách quan; người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản. Về mặt hình thức trình bày, biên bản phải đảm bảo rõ ràng, chặt chẽ về bố cục:

– Phần mở đầu:

   + Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với loại biên bản sự vụ, hành chính);

   + Tên biên bản;

   + Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ;

– Phần nội dung: Ghi lại diễn biến và kết quả sự việc.

– Phần kết thúc:

   + Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của những người có trách nhiệm chính, chữ kí và họ tên của người ghi biên bản;

   + Những văn bản và hiện vật kèm theo (nếu có).

c. Văn bản 1 là biên bản hội nghị, văn bản 2 là biên bản sự vụ. Đây cũng là hai loại biên bản chúng ta thường gặp trong thực tế.

See also  Soạn bài Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh ngắn nhất

II. Cách viết biên bản

1. Phần mở đầu

– Phần mở đầu bao gồm:

   + Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với loại biên bản sự vụ, hành chính);

   + Tên biên bản;

   + Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ;

– Tên biên bản được viết ở dưới quốc hiệu, tiêu ngữ; ở chính giữa trang giấy và được viết in hoa.

2. Phần nội dung

– Nội dung của biên bản: trình bày diễn biến và kết quả sự việc.

– Tính chính xác cụ thể của phần nội dung là phần quan trọng đem lại tính khách quan cho biên bản.

3. Phần kết thúc

– Phần kết thúc gồm:

   + Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của những người có trách nhiệm chính, chữ kí và họ tên của người ghi biên bản;

   + Những văn bản và hiện vật kèm theo (nếu có).

– Nhất định phải có mục kí tên ở cuối biên bản để xác nhận vai trò của những người tham dự sự việc và trách nhiệm của họ đối với nội dung của biên bản.

4. Lời văn

– Lời văn của biên bản phải đảm bảo sáng rõ, ngắn gọn, chính xác.

III. Luyện tập

1. Những trường hợp cần viết biên bản:

– Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội (hoặc Chi đoàn)

– Một vụ tai nạn giao thông.

2. Viết một phần của biên bản

LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

       TRƯỜNG THCS……

See also  Tả người bạn thân nhất của em năm 2021

       CHI ĐỘI LỚP 9…

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIỚI THIỆU

ĐỘI VIÊN ƯU TÚ CỦA CHI ĐỘI 9… CHO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Khai mạc lúc …h… ngày … tháng … năm 20…

Thành phần tham dự: … bạn đội viên của chi đội 9…

Đại biểu: …

Chủ tọa: …

Thư kí: …

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Giới thiệu các đại biểu tham dự

II. Giới thiệu lí do buổi họp

III. Đề cử các đội viên ưu tú cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1. Danh sách đề cử

2. Danh sách ứng cử

3. Biểu quyết và kết quả biểu quyết

IV. Danh sách đội viên ưu tú được đề cử

Buổi họp kết thúc vào hồi …h… ngày … tháng… năm 20…

(Danh sách đội viên ưu tú được đề cử lên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Chủ tọa                                    Thư kí

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu