Sơ đồ tư duy hô hấp ở thực vật lớp 11 hay nhất | Myphamthucuc.vn

Hệ thống lý thuyết Sinh 11 qua Sơ đồ tư duy hô hấp ở thực vật lớp 11 chi tiết, đầy đủ nhất. Tổng hợp loạt bài hướng dẫn lập Sơ đồ tư duy Sinh 11 hay, ngắn gọn

1. Khái niệm về hô hấp ở thực vật

a. Hô hấp ở thực vật là gì?

– Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học (dưới tác dụng của enzim) nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucozo của tế bào đến CO2 và H2O, một phần năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP.

b. Phương trình hô hấp tổng quát

C6H12O6  + 6O2  –> 6 CO6   + 6 H2O + Năng lượng (nhiệt độ + ATP)

c. Vai trò của hô hấp với cơ thể thực vật

– Giải phóng nhiệt lượng cần thiết để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống

– Tạo năng lượng tích lũy ATP cung cấp cho các hoạt động sống

– Sản phẩm hữu cơ trung gian sử dụng cho các hoạt động sống

2. Con đường hô hấp ở thực vật

Sơ đồ tư duy các con đường hô hấp ở thực vật

See also  Bài 30. Truyền tin qua xináp (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

a. Hô hấp kị khí (đường phân và lên men)

– Diễn ra trong tế bào chất

– Gồm 2 giai đoạn:

+ Đường phân: giải phóng glucozo đến axit piruvic và giải phóng năng lượng

+ Lên men: axit piruvic lên men tạo rượu etilic và CO2 hoặc axit lactic

b. Hô hấp hiếu khí

– Gồm 2 giai đoạn:

+ Đường phân

+ Hô hấp hiếu khí: chu trình Crep và chuỗi chuyền electron xảy ra ở ti thể 

3. Hô hấp sáng 

– Là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng

4. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường

a. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

– Quang hợp và hô hấp là 2 quá trình ngược chiều, phụ thuộc lẫn nhau.

b. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường

– Hô hấp chịu ảnh hưởng của môi trường. Điều chỉnh các yếu tố môi trường là biện pháp bảo quản nông phẩm.

Sơ đồ tư duy hô hấp ở thực vật lớp 11 (ảnh 2)

Sơ đồ tư duy các nhân tố ảnh hưởng đến hô hấp và ứng dụng của hô hấp ở thực vật

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập