Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo lớp 10 ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

Xuyên suốt lịch sử Việt Nam có 3 bản tuyên ngôn độc lập đó là Nam quốc sơn hà, Tuyên ngôn đập lập và Bình ngô đại cáo. Và trong đó Bình ngô đại cáo là bản tuyên ngôn dài nhất khó học nhất nhưng qua đó thể hiện được hết những vấn đề quan trọng mà một bản tuyên ngôn cần có. Vậy nên hôm nay chúng ta hãy cùng nhau giải quyết những vấn đề quan trọng của tác phẩm này và đầu tiên là Sơ đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo

Tóm tắt Tác giả Nguyễn Trãi và tác phẩm Bình Ngô đại cáo trước khi lập Sơ đồ tư duy

I. Giới thiệu Tác giả Nguyễn Trãi

– Nguyễn Trãi sinh năm 1380, mất năm 1442, hiệu là Ức Trai, quê ở làng Chi Ngại (Chi Linh, Hải Dương) sau rời về Nhị Khê (Thường Tín, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội)

– Gia đình: Nguyễn Trãi sinh ra trong một gia đình cả bên nội và bên ngoại đều có hai truyền thống lớn là yêu nước và văn hóa, văn học. Chính điều này đã tạo điều kiện cho Nguyễn Trãi được tiếp xúc và thấu hiểu tư tưởng chính trị của Nho giáo.

– Con người:

+ Nguyễn Trãi mồ côi mẹ từ lúc 5 tuổi.

+ Năm 1400, đỗ Thái học sinh và cùng cha làm quan dưới triều Hồ

+ Năm 1407, giặc Minh cướp nước ta, Nguyễn Trãi theo Lê Lợi tham gia khởi nghĩa và góp phần to lớn vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

+ Cuối năm 1427, đầu năm 1428, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi viết Bình Ngô đại cáo và hăng hái tham gia vào công cuộc xây dựng lại đất nước

READ  Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

+ Năm 1439, Nguyễn Trãi xin về ở ẩn tại Côn Sơn

+ Năm 1440, ông được Lê Thái Tông mời ra giúp nước

+ Năm 1442, Nguyễn Trãi chịu oan án Lệ Chi viên và bị khép vào tội “tru di tam tộc”.

+ 1464, Lê Thánh Tông minh oan cho Nguyễn Trãi và cho sưu tầm lại thơ văn của ông.

– Thời đại: Nguyễn Trãi sống trong thời đại xã hội nhiều biến động, loạn lạc – mâu thuẫn nội bộ trong triều đình phong kiến, đất nước có giặc ngoại xâm, đời sống nhân dân cơ cực và các cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra khắp nơi… điều này đã hướng ngòi bút của ông hướng tới hiện thực đời sống.

– Sự nghiệp sáng tác: Nguyễn Trãi là tác giả xuất sắc về nhiều thể loại văn học, bao gồm cả chữ Hán và chữ Nôm

+ Sáng tác viết bằng chữ Hán: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi tập, Chí Linh sơn phú, Băng Hồ di sự lục, Lam Sơn thực lục, Văn bia Vĩnh Lăng, Văn loại.

+ Sáng tác viết bằng chữ Nôm: Quốc âm thi tập gồm 254 bài thơ viết theo thể Đường luật hoặc Đường luật xen lục ngôn.

+ Ngoài sáng tác văn học, Nguyễn Trãi còn để lại cuốn Dư địa chí, một bộ sách địa lí cổ nhất Việt Nam.

– Phong cách sáng tác:

+ Văn chính luận: Nguyễn Trãi là nhà văn chính luận kiệt xuất, những tác phẩm văn chính luận của ông có luận điểm vững chắc, lập luận chặt chẽ với giọng điệu linh hoạt

+ Nguyễn Trãi là nhà thơ trữ tình sâu sắc.

II. Khái quát Tác phẩm Đại cáo Bình Ngô

1. Hoàn cảnh ra đời

– Sau khi quân ta đại thắng, tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh của giặc, Vương Thông buộc phải giảng hòa, rút quân về nước, Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi viết Đại cáo Bình Ngô.

– Bình ngô Đại cáo có ý nghĩa trọng đại như một bản tuyên ngôn độc lập, được công bố vào thánh Chạp, năm Đinh Mùi (tức đầu năm 1428)

READ  Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

2. Thể cáo

– Cáo là thể văn nghị luận có từ thời cổ ở Trung Quốc, thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình bày một chủ trương, một sự nghiệp, tuyên ngôn một sự kiện để mọi người cùng biết.

– Cáo có thể viết bằng văn xuôi hay văn vần nhưng phần lớn được viết bằng văn biền ngẫu, có vần hoặc không có vần, thường có đối, câu dài ngắn không gò bó, mỗi cặp hai vế đối nhau.

– Lời lẽ đanh thép, lí luận sắc bén, kết cấu chặt chẽ, mạch lạc.

3. Bố cục (4 phần)

– Phần 1 (từ đầu đến “chứng cớ còn ghi”): Luận đề chính nghĩa (Tiền đề lí luận)

– Phần 2 (tiếp đó đến “Ai bảo thần dân chịu được”): Bản cáo trạng hùng hồn, đẫm máu về tội ác của kẻ thù. (Soi chiếu lí luận vào thực tiễn)

– Phần 3 (tiếp đó đến “Cũng là chưa thấy xưa nay”): Bản hùng ca về cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn

– Phần 4 (còn lại): Lời tuyên bố độc lập

4. Giá trị nội dung

Đại cáo bình Ngô là bản tuyên ngôn độc lập, qua đó vạch tội ác của kẻ thù xâm lược, ca ngợi thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

5. Giá trị nghệ thuật

– Lí luận chặt chẽ, hợp lí lời lẽ hùng hồn

– Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính luận và yếu tố văn chương

– Sử dụng các biện pháp nghệ thuật: liệt kể, phóng đại, so sánh, đối lập….

Sơ đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo siêu chi tiết

Áng văn yêu nước

Khẳng định chủ quyền quốc gia

Sơ đồ tư duy tác phẩm Bình Ngô đại cáo lớp 10 ngắn gọn nhất (ảnh 2)

Căm thù tội ác kẻ thù

Sơ đồ tư duy tác phẩm Bình Ngô đại cáo lớp 10 ngắn gọn nhất (ảnh 3)

Ngợi ca cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Sơ đồ tư duy tác phẩm Bình Ngô đại cáo lớp 10 ngắn gọn nhất (ảnh 4)

Tư tưởng nhân văn

Triết lý nhân nghĩa

Sơ đồ tư duy tác phẩm Bình Ngô đại cáo lớp 10 ngắn gọn nhất (ảnh 5)

Lên án tính phi nghĩa của kẻ thù

Sơ đồ tư duy tác phẩm Bình Ngô đại cáo lớp 10 ngắn gọn nhất (ảnh 6)

Mục đích, cách thức đấu tranh giành chính nghĩa

Sơ đồ tư duy tác phẩm Bình Ngô đại cáo lớp 10 ngắn gọn nhất (ảnh 7)

Cảm hứng về ngày độc lập, tương lai đất nước

Sơ đồ tư duy tác phẩm Bình Ngô đại cáo lớp 10 ngắn gọn nhất (ảnh 8)

Sơ đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo siêu ngắn

Sơ đồ tư duy tác phẩm Bình Ngô đại cáo lớp 10 ngắn gọn nhất (ảnh 9)

Sơ đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo chi tiết

– Luận điểm 1: Tiền đề lí luận

READ  Soạn bài Tây tiến chi tiết nhất | Myphamthucuc.vn

+ Tư tưởng nhân nghĩa

+ Chân lí về độc lập dân tộc

– Luận điểm 2: Soi chiếu lí luận vào thực tiễn

+ Tội ác của giặc Minh

+ Lòng căm thù giặc của nhân dân

– Luận điểm 3: Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

+ Hình tượng người anh hùng Lê Lợi

+ Các giai đoạn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

– Luận điểm 4: Niềm tin, ý chí.

Sơ đồ tư duy tác phẩm Bình Ngô đại cáo lớp 10 ngắn gọn nhất (ảnh 10)

Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo đoạn 1

Luận điểm 1: Tư tưởng nhân nghĩa.

Luận điểm 2: Lời tuyên ngôn độc lập.

Luận điểm 3: Lời răn đe quân xâm lược.

Sơ đồ tư duy tác phẩm Bình Ngô đại cáo lớp 10 ngắn gọn nhất (ảnh 11)

Đại cáo bình Ngô tràn ngập nguồn cảm hứng trữ tình và mang tính chất hào hùng hiếm có. Trong đó, phần đầu tác phẩm, với nghệ thuật biền ngẫu, đã nêu được hai nội dung chính gần như hết bài cáo là nhân nghĩa và nền độc lập của dân tộc Đại Việt. Chính vì vậy, đoạn trích có giá trị rất sâu sắc đối với nước ta, khẳng định nhân dân ta có tinh thần nhân nghĩa và nền độc lập riêng của mình. Đoạn thơ giúp ta hiểu rõ chủ quyền lãnh thổ, độc lập dân tộc cũng như lịch sử đấu tranh hào hùng của cha ông ta ngày trước, qua đó bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào tự tôn dân tộc, quyết tâm xây dựng, bảo vệ và củng cố độc lập chủ quyền nước nhà.

Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo đoạn 2

Luận điểm 1: Âm mưu xâm lược của giặc Minh

Luận điểm 2: Vạch trần những chủ trương cai trị phản nhân đạo của giặc Minh

Luận điểm 3:  Tố cáo mạnh mẽ những hành động tội ác của giặc

Sơ đồ tư duy tác phẩm Bình Ngô đại cáo lớp 10 ngắn gọn nhất (ảnh 12)

Như vậy, Top lời giải đã giới thiệu đến bạn Sơ đồ tư duy Bình ngô đại cáo, hi vọng với sơ đồ tư duy này các bạn có thể tóm lược kiến thức nhanh chóng, ghi nhớ tốt hơn và qua đó tìm hiểu chi tiết hơn về tác phẩm.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập