Nguồn gốc và giá trị của truyện Kiều năm 2022


Nguồn gốc và giá trị của truyện Kiều năm 2022

Bài văn Nguồn gốc và giá trị của truyện Kiều gồm dàn ý chi tiết, bài văn phân tích mẫu được tuyển chọn từ các bài văn phân tích đạt điểm cao của học sinh trên cả nước giúp bạn đạt điểm cao trong bài kiểm tra, bài thi môn Ngữ văn 9.

Đề bài: Nguồn gốc và giá trị của Truyện Kiều

Bài văn mẫu

1. Nguồn gốc:

Nguyễn Du đã lấy cốt truyện từ “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân. Trung Quốc mà sáng tạo ra “Truyện Kiều” bằng thơ lục bát dài 3254 câu thơ, đậm đà màu sắc Việt Nam

2. Giá trị:

– “Truyện Kiều” thấm nhuần tinh thần nhân đạo cao đẹp và có giá trị tố cáo hiện thực sâu sắc.

– “Truyện Kiều” là một công trình nghẹ thuật về ngôn ngữ, vế thơ lục bát, về tả cảnh, tả tình, tả người… bút pháp nghệ thuật cua Nguyễn Du trở thành mẫu mục cổ điển vô song.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu
READ  Tóm tắt bài Thuế máu ngắn nhất