Mốt của dấu hiệu là gì? | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi: Mốt của dấu hiệu là gì?

Lời giải:

mốt của dấu hiệu  là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”. Ký hiệu Mo.

Ví dụ: Số cân nặng (tính tròn đến kg) của 2020 học sinh ghi lại như sau:

Ta có bảng “tần số” là

Mốt của dấu hiệu là gì? (ảnh 2)

Số trung bình cộng là:

X¯=(28.2+29.3+30.4+35.6+37.4+42.1)/20=33(kg)

Mốt của dấu hiệu là: 35.

Cùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết hơn cho câu hỏi mốt của dấu hiệu là gì? nhé:

1. Số trung bình cộng của dấu hiệu

 

2. Quy tắc tìm số trung bình cộng

Số trung bình cộng của một dấu hiệu được tính từ bảng tần số theo cách sau:

– Nhân từng giá trị với tần số tương ứng.

– Cộng tất cả các tích vừa tìm được.

– Chia tổng đó cho các giá trị (tức tổng các tần số).

Mốt của dấu hiệu là gì? (ảnh 3)

 

3. Ý nghĩa số trung bình cộng

Số trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại.

4. Mốt của dấu hiệu

Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. Kí hiệu là Mo

READ  Soạn Anh 9: Unit 10. Read | Myphamthucuc.vn

5. Cách giải đối với các dạng bài tìm mốt của dấu hiệu:

– Lập bảng tần số.

– Tìm mốt cảu dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập