Lý thuyết Hóa 9: Bài 9. Tính chất hóa học của muối | Myphamthucuc.vn

Lý thuyết Hóa 9 Bài 9. Tính chất hóa học của muối

I. Tính chất hóa học của muối

1. Tác dụng với kim loại

Dung dịch muối có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới.

Lý thuyết Hóa 9: Bài 9. Tính chất hóa học của muối | Giải Hóa 9

2. Tác dụng với axit

Muối có thể tác dụng được với axit tạo thành muối mới và axit mới.

Lý thuyết Hóa 9: Bài 9. Tính chất hóa học của muối | Giải Hóa 9

3. Tác dụng với dung dịch muỗi

Hai dung dịch muối có thể tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới.

Thí dụ: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. Tác dụng với dung dịch bazơ

Dung dịch bazơ có thể tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới.

Thí dụ: Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3

5. Phản ứng phân hủy muối

Nhiều muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Lý thuyết Hóa 9: Bài 9. Tính chất hóa học của muối | Giải Hóa 9

II. Phản ứng trao đổi trong dung dịch

1. Định nghĩa

Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhay những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi

READ  Dàn ý cảm nhận về nhân vật Vũ Nương | Myphamthucuc.vn

Phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.

Lý thuyết Hóa 9: Bài 9. Tính chất hóa học của muối | Giải Hóa 9

Chú thích: phản ứng trung hòa cũng thuộc loại phản ứng trao đổi và luôn xảy ra.

Thí dụ: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Xem thêm Giải Hóa 9: Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập