Lý thuyết Hóa 8: Bài 32. Phản ứng oxi hóa khử | Myphamthucuc.vn

Lý thuyết Hóa 8 Bài 32. Phản ứng oxi hóa khử

I. SỰ KHỬ VÀ SỰ OXI HÓA

1. Sự khử

– Là sự tách oxi ra khỏi hợp chất

Ví dụ: Phản ứng:

Lý thuyết Hóa 8: Bài 32. Phản ứng oxi hóa khử | Giải Hóa 8

Trong PTHH trên, ta thấy H2 đã kết hợp với nguyên tố oxi tạo thành H2O, hay H2 chiếm oxi của CuO

2. Sự oxi hóa

– Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

Ví dụ: Lý thuyết Hóa 8: Bài 32. Phản ứng oxi hóa khử | Giải Hóa 8

II. CHẤT KHỬ VÀ CHẤT OXI HÓA

– Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

– Chất oxi hóa là đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác.

Ví dụ : trong PTHH: Lý thuyết Hóa 8: Bài 32. Phản ứng oxi hóa khử | Giải Hóa 8

CuO nhường oxi cho H2 tạo thành Cu => CuO là chất oxi hóa

H2 chiếm oxi của CuO tạo thành H2O => H2 là chất khử

III. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

– Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Lý thuyết Hóa 8: Bài 32. Phản ứng oxi hóa khử | Giải Hóa 8

IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

– Sử dụng phản ứng oxi hóa – khử trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa học.

READ  Viết đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về Singapore | Myphamthucuc.vn

– Tuy nhiên, cũng có những phản ứng oxi hóa – khử không có lợi nên cần phải tìm cách hạn chế.

Xem thêm Giải Hóa 8: Bài 32. Phản ứng oxi hóa khử

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập