Lý thuyết Hóa 8: Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi | Myphamthucuc.vn

Lý thuyết Hóa 8 Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

1. Sự oxi hóa

– Khái niệm: Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

Lý thuyết Hóa 8: Bài 25. Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi | Giải Hóa 8

2. Phản ứng hóa hợp

– Khái niệm: Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Lý thuyết Hóa 8: Bài 25. Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi | Giải Hóa 8

3. Ứng dụng của oxi

a) Sự hô hấp:

– Oxi cần thiết cho sự hô hấp của người và động, thực vật.

– Những phi công, thợ lặn, thợ chữa cháy… thở bằng oxi đựng trong các bình đặc biệt.

b) Oxi rất cần thiết cho sự đốt nhiên liệu:

– Các nhiên liệu cháy trong oxi tạo nhiệt độ cao hơn trong không khí

– Trong công nghiệp sản xuất gang thép, người ta thổi khí oxi để tạo ra nhiệt độ cao, nâng hiệu suất và chất lượng gang thép.

– Chế tạo mìn phá đá.

– Oxi lỏng dùng để đốt nhiên liệu trong tên lửa.

Xem thêm Giải Hóa 8: Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ  Phạm trù hình thái kinh tế | Myphamthucuc.vn