Lý thuyết GDCD 11: Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường | Myphamthucuc.vn

Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

1. Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay (đọc thêm)

 

– Về tài nguyên: Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, diện tích rừng bị thu hẹp, động thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, chất lượng đất suy giảm, đất canh tác bị thu hẹp, tài nguyên biển cũng suy giảm đáng kể.

– Về môi trường: Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

2. Mục tiêu, phương hướng cơ bản chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

– Mục tiêu 

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên.

+ Bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

+ Từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát triển kinh tế- xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

– Phương hướng

+ Tăng cường công tác quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương.

READ  Soạn Anh 11: Unit 1. D. Writing | Giải Anh 11 | Myphamthucuc.vn

+ Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho mọi người dân.

+ Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

+ Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

+ Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

+ Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lí chất thải.

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Bảo vệ tài nguyên môi trường là yêu cầu bức thiết của toàn nhân loại nói chung và của Việt Nam nói riêng; có ý nghĩa đối với cả hiện tại và tương lai, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

– Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

– Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở điạ phương và ở nơi mình hoạt động.

– Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập