Giải Địa 9: Bài 3 trang 133 Địa lí 9 | Myphamthucuc.vn

Bài36:Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Bài 3 trang 133 Địa lí 9

Dựa vào bảng 36.3:

Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nêu nhận xét.

Lời giải:

Giải Địa 9: Bài 3 trang 133 Địa lí 9 - TopLoigiai

 Biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1995-2002.

– Nhận xét:

+ Sản lượng thủy sản cả nước tăng nhanh từ 1584,4 nghìn tấn (1995) lên 2647,4 nghìn tấn (2002), tăng gấp 1,67 lần.

+ Sản lượng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long tăng từ 819,2 nghìn tấn (1995) lên 1354,5 nghìn tấn (2002), tăng gấp 1,65 lần.

+ Sản lượng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long luôn chiếm tỉ trọng cao trong tổng sản lượng thủy sản cả nước (trên 50%)

⇒ Qua các thời kì, sản lượng tủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh, trung bình đạt 9,3% năm, chiếm 51% sản lượng thủy sản cả nước.

Xem toàn bộ Giải Địa 9: Bài 36. Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ  Mở bài Trao duyên 12 câu đầu (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn