Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam | Myphamthucuc.vn

Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 2 (trang 44 sgk Địa lí 12)

Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân.

Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

Địa điểm

Nhiệt độ trung bình tháng I (oC)

Nhiệt độ trung bình tháng VII (oC)

Nhiệt độ trung bình năm (oC)

Lạng Sơn

13,3

27,0

21,2

Hà Nội

16,4

28,9

23,5

Huế

19,7

29,4

25,1

Đà Nẵng

21,3

29,1

25,7

Quy Nhơn

23,0

29,7

26,8

TP. Hồ Chí Minh

25,8

27,1

27,1

Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân.

Lời giải:

a) Nhận xét

– Nhiệt độ trung bình tháng 1 và nhiệt độ trung bình năm đều tăng từ Bắc vào Nam.

– Nhiệt độ trung bình tháng 1 tăng rất nhanh từ Bắc vào Nam, nhiệt độ phía Bắc thấp hơn nhiều so với phía Nam.

– Nhiệt độ trung bình tháng  hầu như tăng dần từ Bắc vào Nam duy chỉ từ Quy Nhơn đến thành phố Hồ Chí Minh lại giảm

b) Nguyên nhân

Càng vào Nam thì càng gần xích đạo do đó mà nhận được một lượng bức xạ lớn từ Mặt trời. Ở miền Bắc vào tháng 1 đã chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên có cái lạnh rõ rệt hơn so với miền Nam. Tháng 7 ở miền Bắc sẽ không chịu tác động cuẩ gió mùa đông bắc nưa nên nhiệt độ chệnh lệch của hai miền không lớn.

READ  Hãy viết một đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương có sử dụng từ trái nghĩa hay nhất | Myphamthucuc.vn

Xem toàn bộ Giải Địa 12: Bài 9. Thiên nhiên nhiết đới ẩm gió mùa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập