Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi: Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng

  1. Công nghiệp khai thác

  2. Công nghiệp dệ may

  3. Công nghệ cao

  4. Công nghiệp cơ khí

Lời giải:

Giải thích : Mục 3, SGK/8 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C

[LỜI GIẢI CHUẨN] Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là sự xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao, đó là công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học với hàm lượng tri thức cao.

– Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

  • Làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

  • Tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ trên thế giới và trong các quốc gia.

  • Làm nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ  [CHUẨN NHẤT] Axit oxalic có vị chua của | Myphamthucuc.vn