Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ hay nhất | Myphamthucuc.vn

CÔNG THỨC TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐIỂM TRONG OXY

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(a;b) và điểm N(α;β). Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được tính theo công thức:

Ví dụ minh họa (Tự luận):

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(1;2) và điểm B(5;3). Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Lời giải:

Độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai điểm A và B.

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ hay nhất (ảnh 2)

Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong mặt phẳng Oxy hoàn toàn tương tự như tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian Oxyz.

CÔNG THỨC TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐIỂM TRONG OXYZ

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M(a;b;c) và điểm N(α;β;γ). Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được tính theo công thức:

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ hay nhất (ảnh 3)

Ví dụ minh họa (Tự luận):

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;2;3) và điểm B(3;1;2). Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B.

Lời giải:

Khoảng cách giữa hai điểm A và B là:

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ hay nhất (ảnh 4)
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
See also  Tả đêm trăng đẹp lớp 6 | Myphamthucuc.vn