[CHUẨN NHẤT] Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi: Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh?

Lời giải:

Mục tiêu của chương trình giáo dục tiểu học

      – Trong chương trình chương trình giáo dục phổ thông mới, mục tiêu giáo dục tiểu học “giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt”.

      – Trong chương trình chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, mục tiêu của giáo dục tiểu học “giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở”.

 => Như vậy, trong chương trình chương trình giáo dục phổ thông mới, mục tiêu giáo dục tiểu học không chỉ chú ý chuẩn bị cho học sinh những cơ sở ban đầu “cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở” mà còn chú ý yêu cầu “phát triển phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt”.

[CHUẨN NHẤT] Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh

Chúng ta sẽ cùng Top lời giải tìm hiểu kỹ hơn về chương trình giáo dục tiểu học nhé

      – Cùng với sự phát triển của xã hội hiện nay thì các chương trình giáo dục ngày càng được nâng cao nhằm tạo được chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học; việc kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

1. Nội dung chương trình giáo dục cấp tiểu học mới:

      – Bắt đầu từ năm học 2020 – 2021 sẽ bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. Với chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học hiện nay thì giáo dục không còn phải để truyền thụ kiến thức mà còn nhằm giúp cho học sinh hoàn thành công việc, giải quyết được các vấn đề trong học tập cũng như trong đời sống nhờ vận dụng hiệu quả, sáng tạo kiến thức đã học được trên lớp trên trường.

READ  Lý thuyết Sinh 9: Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) | Soạn Sinh 9 | Myphamthucuc.vn

      – Hoạt động giáo dục bắt buộc xuyên suốt các cấp học đó chính là trải nghiệm. Những môn học theo chương trình mới sẽ được phân chia thành 2 loại là môn học, hoạt động bắt buộc và môn học tự chọn.

      – Cấp tiểu học thì các môn học bắt buộc hiện nay gồm có Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Giáo dục Thể chất, Nghệ thuật.

      – Môn học tự chọn hiện nay là Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ đối với học sinh lớp 1 và lớp 2. Bậc học này có thêm môn học mới là Tin học và Công nghệ.

      – Như vậy Bộ giáo dục và đào tạo đã áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học từ năm học 2020 – 2021 đối với lớp 1; trong năm học 2021 – 2022 áp dụng đối với lớp 2; năm học 2022 – 2023 áp dụng đối với lớp 3 và năm học 2023 – 2024 sẽ áp dụng đối với lớp 4.

      – Từ đó thấy được rằng việc áp dụng chương trình học mới có vai trò rất quan trọng đối với học sinh, thay vì việc áp dụng chương trình giáo dục như trước đây là chỉ chú trọng đến việc truyền đạt kiến thức dẫn tới sự gò bó, áp lực cho học sinh thì trong việc đổi mới chương trình học này sẽ thu hút được sự quan tâm hơn của học sinh đồng thời sẽ tăng khả năng làm việc, học tập của học sinh.

2. Điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học

      – Theo chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học thì hệ thống các môn học ở các cấp học sẽ được thiết kế theo những định hướng để bảo đảm cân đối nội dung các lĩnh vực giáo dục, phù hợp với từng cấp học, từng lớp học. Điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay đó là:

READ  Bài 37 trang 61 SGK Toán 9 tập 1 – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

a. Khắc phục sự chồng lấn giữa các môn

      – Điểm mới đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông mới, theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, đó là có riêng một “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”, giống như một kế hoạch chung của cả 3 cấp học. Đó là phương hướng và kế hoạch khái quát toàn bộ Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó quy định những vấn đề chung của giáo dục phổ thông.

      – Chương trình tổng thể sẽ gợi ý cho các chương trình bộ môn, bảo đảm sự hài hòa, thống nhất trong từng môn học, giữa các môn học, trong từng lớp, từng cấp và giữa các lớp, các cấp học. Từ đó, khắc phục tình trạng chương trình cắt khúc, chồng lấn nhau giữa môn học này với môn học khác…

b. Chuyển sang phát triển phẩm chất năng lực

      – Đó là chuyển từ coi trọng trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất năng lực trên cơ sở trang bị kiến thức. Trước đây, chương trình cũ chưa đáp ứng tốt yêu cầu về hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; khi thực hiện lại chủ yếu quan tâm định hướng về mặt nội dung; không đặt ra yêu cầu cụ thể cần đạt được về phẩm chất và năng lực trong từng cấp học.

      – Chương trình mới, mục tiêu của từng cấp học được viết cụ thể hơn. Theo đó, chương trình cấp tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho việc phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực được nêu trong mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông; định hướng chính vào giá trị gia đình, dòng tộc, quê hương, những thói quen cần thiết trong học tập và sinh hoạt; có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất để tiếp tục học THCS.

c. Coi trọng trải nghiệm sáng tạo

      – Chương trình mới sẽ chú trọng hơn việc rèn luyện cho học sinh năng động, có tư duy độc lập, có khả năng phát hiện, giải quyết vấn đề, hợp tác làm việc theo nhóm… Về mặt thiết kế chương trình, ngoài những môn học tiếp tục được phát huy, còn có yêu cầu tăng cường hoạt động xã hội của học sinh. Đó là hoạt động trải nghiệm sáng tạo, được thiết kế một cách khoa học, phong phú hơn về nội dung và hình thức tổ chức hoạt động, phù hợp với mục tiêu và điều kiện thực hiện.

READ  Giáo án dạy trẻ bảo vệ môi trường xung quanh | Myphamthucuc.vn

      – Ngoài những hoạt động được thiết kế riêng thì trong từng môn học cũng coi trọng việc tổ chức, hướng dẫn các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phù hợp với đặc trưng nội dung môn học và điều kiện dạy học. 

d. Giúp học sinh hứng thú hơn với học tập

      – Với chương trình mới, hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phong phú hơn, theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học. Học sinh không chỉ ngồi suy nghĩ trong lớp học mà còn ở ngoài lớp, ở gia đình, tại các di tích, danh lam thắng cảnh…

      – Đánh giá học sinh không chỉ dựa trên kiến thức các em học được bao nhiêu mà là việc vận dụng kiến thức đó như thế nào. Từ đó thay đổi cách thức ra đề thi, giúp học sinh thích học, có hứng thú hơn với học tập.

e. Phân hóa dần ở cấp trên

      – Ở cấp học nào cũng phải chú ý đến phương pháp riêng nội dung, chú ý như thế nào để chú trọng việc tích hợp kiến thức cấp dưới và phân hóa dần lên cấp học trên.

f. Thực nghiệm cái mới, cái khó

      – Chương trình giáo dục phổ thông mới được tiến hành thực nghiệm ngay trong quá trình xây dựng chương trình và do các tác giả chương trình thực hiện.

      – Nội dung thực nghiệm tập trung vào những vấn đề mới so với chương trình hiện hành, trong đó đặc biệt chú trọng thực nghiệm những hình thức hoạt động giáo dục, dạy học mới; những yêu cầu cần đạt của mỗi chương trình môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo; xác định mức độ phù hợp của yêu cầu cần đạt của chương trình với khả năng nhận thức và điều kiện của học sinh.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập