Cách viết sổ Đoàn viên 2021 chuẩn nhất | Myphamthucuc.vn

1. Điều kiện và thủ tục kết nạp Đoàn viên

Điều kiện kết nạp Đoàn viên

Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được học và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp Đoàn.

Thủ tục kết nạp Đoàn viên

– Thanh niên vào Đoàn tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với Đoàn

– Được nghiên cứu Điều lệ Đoàn và được trang bị những hiểu biết cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp

– Được một đoàn viên như cùng công tác ít nhất là 3 tháng giới thiệu.

+ Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thì do tập thể chi đội giới thiệu.

+ Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì do tập thể chi hội giới thiệu.

Được hội nghị chi đoàn xét đồng ý kết hợp với sự biểu quyết tán thành của quá nửa (1/2) so với tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y.

2. Hướng dẫn viết sổ đoàn viên

Người xin vào Đoàn tự giới thiệu (Ở trang 10 Sổ Đoàn viên)

READ  Soạn Anh 11: Unit 12. B. Speaking | Giải Anh 11 | Myphamthucuc.vn

– Họ và tên đang dùng: (Ghi đầy đủ họ tên). Ví dụ: Trần Văn A

– Họ và tên khai sinh: (Ghi đầy đủ họ tên ). Ví dụ: Trần Văn A

– Sinh ngày: (Ghi đầy đủ ngày – tháng – năm). Ví dụ: 30/3/1993

– Quê quán: (Ghi nơi mình sinh ra) Ví dụ: Hà Nội

– Nơi ở hiện nay: (Ghi đầy đủ địa chỉ nhà mình)

– Dân tộc: ….. Tôn giáo: (nếu có thì ghi ra, không có thì ghi “không”)

– Thành phần gia đình: (tuỳ theo tính chất nghề nghiệp của bố mẹ. Ví dụ như: quân đội; công nhân viên chức; nông dân; kinh doanh; buôn bán nhỏ; nghề tự do;…)

– Nghề nghiệp bản thân: Học sinh

– Trình độ:

+ Văn hóa: 9/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:…(Bỏ trống)

+ Lý luận chính trị: (Bỏ trống)

– Ngoại ngữ: (Bỏ trống)

– Tình hình sức khỏe: (ghi rõ tình trạng sức khoẻ hiện tại, bếnh mãn tính (nếu có))

– Đã đi nước ngoài nào, lý do:….. (có thì ghi ra, không thì để trống)

– Quan hệ gia đình, xã hội: Tốt

+ Bố mẹ đẻ (họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu). Ví dụ:

– Bố đẻ: Trần Văn B; Nghề nghiệp: Nông dân; Địa chỉ thường trú: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

– Mẹ đẻ: Trần Thị C; Nghề nghiệp: buôn bán nhỏ; Địa chỉ thường trú: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

+ Vợ hoặc chồng, các con (họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu) (nếu chưa lập gia đình thì để trống)

READ  Dàn ý nghị luận xã hội Vai trò của tình bạn trong cuộc sống (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

+ Anh chị em ruột (họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu). Ví dụ:

– Anh ruột: Trần Văn D; Tuổi: 35; Nghề nghiệp: Công an; Địa chỉ thường trú: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

– Bản thân:

+ Quá trình công tác:

  • Từ năm … đến năm… học bậc tiểu học ở đâu.
  • Từ năm …đến nay: Học tại trường THCS ……..

+ Khen thưởng (ghi ra nếu có)

+ Kỷ luật: (ghi ra nếu có, không thì để trống)

+ Năng khiếu (ghi ra nếu có, không thì để trống)

+ Sở trường (ghi ra nếu có, không thì để trống)

* Chú ý: Các bạn điền đầy đủ các thông tin cần thiết như yêu cầu ở trong sổ Đoàn rồi ký tên ở phía dưới. Sau khi làm xong thì bạn có thể đưa cho Bí thư chi đoàn kiểm tra và xác nhận lại.

3. Đơn xin vào đoàn

Đối với đơn xin vào Đoàn thì các bạn có thể viết theo mẫu dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: BCH chi đoàn trường …………

BCH Đoàn Xã ……………

Tôi là:……..

Sinh ngày: ………tháng…..năm….

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

READ  Phân tích 8 câu cuối trong đoạn trích Trao duyên | Myphamthucuc.vn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích, là trường học của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Vì vậy, tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nếu được vào Đoàn, tôi xin hứa:

1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn: luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!

3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

Người làm đơn

(Ký tên)

Người (hoặc tổ chức) giới thiệu vào Đoàn: Bạn ghi vào chỗ trống cả tên họ người/tổ chức được chi đoàn phân công giúp đỡ và giới thiệu vào Đoàn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập