Các dạng bài tập Đột biến gen | Myphamthucuc.vn

Bài 4. Đột biến gen

Dạng 1: Nhận biết đột biến gen

Với dạng bài này các em cần chú ý định nghĩa đột biến gen, thể đột biến. Xác định được gen có đột biến hay không.

Đột biến gen là những biến đổi nhỏ xảy ra trong cấu trúc của gen.

Một cơ thể được coi là thể đột biến khi gen đột biến được biểu hiện ra thành kiểu hình. Gen bị đột biến thành gen lặn thì thể đột biến được biểu hiện ở trạng thái đồng hợp lặn. Gen đột biến trội được biểu hiện ngay.

Ví dụ: Gen A bị đột biến thành gen lặn a. Kiểu hình bình thường có kiểu gen là A A hoặc Aa, thể đột biến có kiểu gen aa.

Nếu gen b bị đột biến thành gen B thì kiểu hình bình thường sẽ có kiểu gen bb, thể đột biến có kiểu gen B- (Bb hoặc BB.)

Dạng 2: Xác định dạng đột biến gen:

Để xác định được các dạng đột biến các em cần chú ý :

– Đột biến thêm, mất sẽ làm thay đổi chiều dài của chuỗi nucleotit, chuỗi polipeptit.

– Đột biến đảo vị trícác cặp nuclêôtit hoặc thay thế cặp A — T bằng T — A; thay cặp G-X bằngX-G không làm thay đổi chiều dài gen đột biến và tỉ lệ nuclêôtit.

– Đột biến thay thế không làm thay đổi chiều dàicủa gen nhưng thay đổi số liên kết hidro.

– Thuật ngữ đột biến điểmlà đột biến thường chỉ liên quan đến 1 cặp nucleotit. Đột biến điểm gồm đột biến thêm, mất và thay thế một cặp nucleotit.

READ  Phong cách ngôn ngữ hành chính là gì? | Myphamthucuc.vn

– Đột biến thêm, mất một cặp nuclêôtitsẽ tạo đột biến dịch khung, tức là toàn bộ các axit amin từ vị trí đột biến trở về sau sẽ bị thay đổi.

– Đột biến tạo ra bộ ba kết thúc sẽ làm chuỗi polipeptit ngắn đi đột ngột.

– Khi biết dạng đột biến ta sắp xếp trở lại các mã di truyền, từ đó suy ra được sự thay đổi của cấu trúc phân tử prôtêin.

Dạng 3: Xác định sản phẩm tạo ra của quá trình đột biến .

Trong bài toán cho sẵn đột biến mất, thêm , thay thế ở một vị trí nhất định nào đó thì các bạn đặc biệt nên ghi nhớ các bộ ba kết thúc (UAA , UAG và UGA) để xác đinh được sản phẩm được tạo ra từ các gen bị đột biến.

Một phần đáng chú ý khi giải các bài tập này là các bạn nên:  

– Xác định được mạch đã cho trong bài là mạch gốc hay mạch bổ sung của phân tử ADN.

– Chú ý chiều bắt đầu dịch mã trên m ARN là từ chiều 5’ – 3’.  

Dạng 4: Tính số nucleotit trong gen đột biến (tham khảo)

Khi gen bị đột biến thì thường số lượng số nucleotit trong gen thường bị biến đổi so với ADN và gen ban đầu. Để xác định số lượng từng loại nucleotit trong gen sau đột biến thì các em nên vận dụng các công thức có liên quan đến cấu tạo của ADN.

READ  Câu cá mùa thu ngắn gọn, hay nhất | Myphamthucuc.vn

– Muốn xác định số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến ta cần biết dạng đột biến và số nuclêôtit mỗi loại của gen ban đầu.

– Xác định dạng đột biến.

– Suy ra số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập