Bài 9. Bản vẽ cơ khí – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

Bài 9: Bản vẽ cơ khí

Tóm tắt lý thuyết

I. Bản vẽ chi tiết

1. Nội dung bản vẽ chi tiết.

* Nội dung: Bản vẽ chi tiết thể hiện qua:

– Hình dạng

– Kích thước 

– Yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

– Khung tên

* Công dụng: bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết

* Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:

2. Cách lập bản vẽ chi tiết

– Để lập một bản vẽ chi tiết trước hết phải cần tìm hiểu, đọc các tài liệu có liên quan để hiểu rõ công dụng, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 9. Bản vẽ cơ khí – TopLoigiai (ảnh 2)

– Trên cơ sở phân tích hình dạng, kết cấu chi tiết, ta chọn phương án biểu diễn như hình chiếu, mặt cắt, hình cắt…sau đó chọn khổ giấy, tỉ lệ bản vẽ và vẽ theo một trình tự nhất định.

– Bước 1: Bố trí các hình biểu diễn và khung tên

Bố trí các hình biểu diễn trên bản vẽ bằng các đường trục và đường bao hình biểu diễn.

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 9. Bản vẽ cơ khí – TopLoigiai (ảnh 3)

Bước 2: Vẽ mờ.

Lần lượt vẽ hình dạng bên ngoài và phần bên trong của các bộ phận, vẽ hình cắt và mặt cắt…

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 9. Bản vẽ cơ khí – TopLoigiai (ảnh 4)

Bước 3: Tô đậm.

Kiểm tra, sửa chữa sai sót, tẩy xóa những nét không cần thiết, kí hiệu vật liệu, ghi kích thước và tô đậm.

READ  Quy luật lượng - chất: Sự chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại | Myphamthucuc.vn

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 9. Bản vẽ cơ khí – TopLoigiai (ảnh 5)

Bước 4: Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.

Ghi kích thước, các yêu cầu kĩ thuật và nội dung khung tên…Kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 9. Bản vẽ cơ khí – TopLoigiai (ảnh 6)

II. Bản vẽ lắp

1. Nội dung 

– Bản vẽ lắp thể hiện:

+ Hình dạng

+ Kích thước

+ Bảng kê

+ Khung tên

– Các chi tiết được tháo ra:

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 9. Bản vẽ cơ khí – TopLoigiai (ảnh 7)

2. Công dụng 

– Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.

– Bản vẽ lắp bộ giá đỡ gồm:

+ Tấm đỡ: 1

+ Giá đỡ: 2       

+ Vít M6 x 24

– Bản vẽ lắp của bộ giá đỡ (Hình 9.4)

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 9. Bản vẽ cơ khí – TopLoigiai (ảnh 8)

– Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 9. Bản vẽ cơ khí – TopLoigiai (ảnh 9)

Tổng kết

Sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

– Biết được nội dung chính của bản vẽ cơ khí và bản vẽ lắp.

– Biết cách lập bản vẽ chi tiết.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập