Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo) | Myphamthucuc.vn

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

1. Các cây sống dưới nước (trang 73 VBT Sinh học 6)

– Quan sát H.36.2A, H.36.2B SGK, nhận xét về hình dạng của lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước và chìm trong nước. Giải thích.

Lời giải:

– Súng trắng có lá nổi: phiến lá phình to => dễ nổi, tăng diện tích tiếp xúc với ánh sáng

– Rong đuôi lá chìm trong nước: phiến lá nhỏ, dài => tránh tác động của sóng nước.

– Quan sát hình H.36.3A SGK, tìm sự khác nhau của cuống lá bèo trong hai hình. Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?

Lời giải:

– Lá bèo sống trên mặt nước: cuống phình to, bóp nhẹ thấy mềm, xốp => dễ nổi, thân xốp chứa nhiều O2

– Lá bèo sống trên cạn: cuống thon dài, cứng => phiến lá vươn cao để nhận nhiều ánh sáng.

2. Các cây sống trên cạn (trang 73 VBT Sinh học 6)

– Vì sao cây mọc ở nơi đất khô hạn rễ phải ăn sâu hoặc lan rộng?

READ  Bài thơ hay về tinh thần đoàn kết | Myphamthucuc.vn

– Vì sao ở những nơi đó lá cây thường có lông hoặc sáp phủ ngoài?

– Vì sao cây mọc trong rừng rậm hay trong thung lũng thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn?

Lời giải:

Cây mọc ở nơi đất khô hạn rễ phải ăn sâu hoặc lan rộng để lấy được nhiều nước.

– Ở những nơi đó, lá cây thường có lông hoặc sáp để hạn chế thoát hơi nước.

– Cây mọc ở trong rừng rậm hay trong thung lũng thân thường vươn cao, cành tập trung ở ngọn để lấy được nhiều ánh sáng và oxi.

3. Cây sống trong những môi trường đặc biệt (trang 73 VBT Sinh học 6)

Quan sát H.36, H.36.5 SGK, hãy cho biết:

– Môi trường sống của từng loại thực vật vẽ trong hình:

Lời giải:

1. Sống trên bãi lầy ngập thủy triều

2. Sa mạc

– Hãy cho biết những đặc điểm của một số loại cây nêu trên có tác dụng gì?

Lời giải:

1. Cây đước có rễ to,văn sâu => đứng vững

2. Cây bần có rễ thở => lấy O2cung cấp cho rễ dưới đất

3. Xương rồng: thân mọng nước, lá tiêu biến thành gai => tránh thoát nước.

Ghi nhớ (trang 74 VBT Sinh học 6)

Sống trong các môi trường khác nhau, trải qua quá trình lâu dài, cây xanh đã hình thành một số đặc điểm thích nghi.

Nhờ khả năng thích nghi đó mà cây có thể phân bổ khắp nơi trên Trái Đất: trong nước, trên cạn, vùng nóng, vùng lạnh…

READ  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 12 | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi (trang 74 VBT Sinh học 6)

Câu 2. (trang 74 VBT Sinh học 6): 

Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường

Lời giải:

– Xương rồng: lá biến thành gai

– Lá dong: sống dưới tán cây khác

Câu 3. (trang 74 VBT Sinh học 6): 

Các cây sống trong những môi trường đặc biệt có những đặc điểm gì? Cho ví dụ.

Lời giải:

Sa mạc: các loại cỏ thấp có rễ rất dài

Các bụi gai lá rất nhỏ hoặc biến thành gai

Đầm lầy: cây đước rễ to, ăn sâu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập