Bài 26. Hệ thống làm mát – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

Bài 26: Hệ thống làm mát

Tóm tắt lý thuyết

I, Nhiệm vụ và phân loại

1, Nhiệm vụ

Hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ các chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép khi động cơ hoạt động.

2, Phân loại

– Phân loại theo chất làm mát có 2 loại:

+ Hệ thống làm mát bằng không khí.

+ Hệ thống làm mát bằng nước

II, Hệ thống làm mát bằng nước

1, Cấu tạo

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 26. Hệ thống làm mát – TopLoigiai (ảnh 2)

2, Nguyên lý làm việc

– Sơ đồ khối hệ thống làm mát loại tuần hoàn cưỡng bức

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 26. Hệ thống làm mát – TopLoigiai (ảnh 3)

– Khi nhiệt độ nước làm mát (NLM) nhỏ hơn nhiệt độ quy định

+ Van hằng nhiệt đóng đường ống không cho NLM về két nước (5), mở hoàn toàn đường ống nước (8) cho NLM về trước bơm nước.

+ Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

– Khi nhiệt độ nước làm mát (NLM) bằng nhiệt độ quy định

+ Van hằng nhiệt mở một phần đường ống cho NLM về két nước (5) để làm mát nước và mở một phần đường ống nước (8) cho NLM về trước bơm nước.

+ Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

– Khi nhiệt độ nước làm mát (NLM) lớn hơn nhiệt độ quy định

+ Van hằng nhiệt mở hoàn toàn đường ống cho NLM về két nước (5) đến két làm mát để làm mát nước, đóng đường ống nước (8) không cho NLM về trước bơm nước.

See also  Đất nước tươi đẹp sao | Myphamthucuc.vn

+ Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

III, Hệ thống làm mát bằng không khí

1, Cấu tạo

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 26. Hệ thống làm mát – TopLoigiai (ảnh 4)

– Cánh tản nhiệt.

– Quạt gió.

– Tâm hướng gió.

– Vỏ bọc, cửa thoát gió.

2, Nguyên lý làm việc

– Động cơ làm việc, nhiệt độ các chi tiết bao quanh buồng cháy được truyền tới cánh tản nhiệt rồi tản ra ngoài không khí.

– Nhờ có cánh tản nhiệt nên động cơ được làm mát nhanh hơn. 

– Đối với các động cơ đặt tĩnh tại hệ thống còn sử dụng quạt gió → làm tăng tốc làm mát → đảm bảo làm mát đồng đều cho động cơ. 

Tổng kết

Sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

– Nắm được nhiệm vu, cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống làm mát.

– Đọc được sơ đồ nguyên lý của hệ thống làm mát bằng nước dạng tuần hoàn cưỡng bức.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập