Bài 22. Hệ thống điện quốc gia – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 22. Hệ thống điện quốc gia

I .Khái niệm về hệ thống điện quốc gia:

– Hệ thống điện quốc gia gồm: Nguồn điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc.

– Các phần tử được nối với nhau thành một hệ thống để thực hiện quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng.

II. Sơ đồ lưới điện quốc gia:

1. Cấp điện áp của lưới điện:

– Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp khác nhau như: 800 KW ; 500 KW ; 200 KW ; 110KW ; 66 KW ; 35 KW ; 22 KW ; 10,5 KW ; 6 KW ; 0,4 KW.

– Lưới điện truyền tải từ: 66 KW trở lên.

– Lưới điện phân phối từ: 35 KW trở lên.

2. Sơ đồ lưới điện:

 

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 22. Hệ thống điện quốc gia – TopLoigiai (ảnh 2)

Gồm: Đường dây, máy biến áp… và các nối giữa chúng.

III.Vai trò của hệ thống điện quốc gia: Hệ thống điện quốc gia có vai trò quan trọng:

– Đảm bảo việc sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng cung cấp cho các ngành thuộc lĩnh vực công , nông nghiệp và sinh hoạt.

See also  [CHUẨN NHẤT] Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch rây vận chuyển chất hữu cơ | Myphamthucuc.vn

– Đảm bảo cung cấp và phân phối điện với độ tin cậy cao, chất lượng điện tốt, an toàn và kinh tế.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập