Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Tóm tắt lý thuyết 

I. Khổ giấy

– Có 05 loại khổ giấy, kích thước như sau:

+ A0: 1189 x 841(mm)

+ A1: 841 x 594 (mm)

+ A2: 594 x 420 (mm)

+ A3: 420 x 297 (mm)

+ A4: 297 x 210 (mm)

– Quy định khổ giấy để thống nhất quản lí và tiết kiệm trong sản xuất

– Các khổ giấy chính được lập ra từ khổ giấy A0

Hình 1.1 Các khổ giấy chính

– Mỗi bản vẽ đều có khung vẽ và khung tên. Khung tên được đặt ở góc phải phía dưới bản vẽ

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật – TopLoigiai (ảnh 2)

II. Tỷ lệ

Tỷ lệ là tỷ số giữ kích thước dài đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng đo được trên vật thể đó.

Có 03 loại tỷ lệ:

– Tỷ lệ 1:1 – tỷ lệ nguyên hình

– Tỷ lệ 1:X – tỷ lệ thu nhỏ

– Tỷ lệ X:1 – tỷ lệ phóng to

III. Nét vẽ

1. Các loại nét vẽ

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật – TopLoigiai (ảnh 3)

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật – TopLoigiai (ảnh 4)

Hình 1.3. Các loại nét vẽ

2. Chiều rộng nét vẽ

0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,4 và 2mm. Thường lấy chiều rộng nét đậm bằng 0,5mm và nét mảnh bằng 0,25mm.

IV. Chữ viết

1. Khổ chữ

READ  Sơ đồ tư duy chương 1 vật lý 10 ngắn gọn, dễ hiểu | Myphamthucuc.vn

– Khổ chữ: (h) là giá trị được xác định bằng chiều cao của chữ hoa tính bằng mm. Có các khổ chữ: 1,8; 2,5; 14; 20mm

– Chiều rộng: (d) của nét chữ thường lấy bằng 1/10h

2. Kiểu chữ

Thường dùng kiểu chữ đứng hoặc nghiêng 75

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật – TopLoigiai (ảnh 5)

V. Ghi kích thước

 Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật – TopLoigiai (ảnh 6)

1. Đường kích thước

Vẽ bằng nét liền mảnh, song song với phần tử được ghi kích thước.

2. Đường gióng kích thước

Vẽ bằng nét liền mảnh thường kẻ vuông góc với đường kích thước, vượt quá đường kích thước một đoạn ngắn.

3. Chữ số kích thước 

Chỉ trị số kích thước thực (khoảng sáu lần chiều rộng nét).

4. Ký hiệu: Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật – TopLoigiai (ảnh 7)

Tổng kết:

Sau khi học xong Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật các em cần nắm vững các tiêu chuẩn về khổ giấy, tỷ lệ, nét vẽ, chữ viết và ghi kích thước trong bản vẽ kỹ thuật để sau này thực hành cho chính xác các em nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập