[5P] Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 15 (có đáp án chi tiết) | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 15

Câu 1: Tính chất vật liệu gồm:

 1. Tính chất cơ học

 2. Tính chất lí học

 3. Tính chất hóa học

 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Tính chất đặc trưng về cơ học là:

 1. Độ bền

 2. Độ dẻo

 3. Độ cứng

 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Có mấy loại giới hạn bền?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

Câu 4: Đặc trưng cho độ bền của vật liệu là:

 1. Giới hạn bền

 2. Giới hạn dẻo

 3. Giới hạn cứng

 4. Giới hạn kéo

Câu 5: Độ bền là gì?

 1. Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo của vật liệu

 2. Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo của bề mặt vật liệu

 3. Biểu thị khả năng phá hủy của vật liệu

 4. Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực

Câu 6: Đâu là giới hạn bền?

 1. Giới hạn bền kéo

 2. Giới hạn bền nén

 3. Giới hạn bền dẻo

 4. Cả A và B

Câu 7: Có mấy loại đơn vị đo độ cứng?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

Câu 8: Đơn vị đo độ cứng là:

 1. HB

 2. HRC

 3. HV

 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng?

 1. HB dùng để đo độ cứng của vật liệu có độ cứng thấp

 2. HRC dùng để đo độ cứng của vật liệu có độ cứng trung bình

 3. HB dùng để đo độ cứng của vật liệu có độ cứng cao

 4. Cả 3 đáp án trên

READ  Top 5 Dàn ý nhân vật bà cụ Tứ trong Vợ nhặt (ngắn gọn nhất) | Myphamthucuc.vn

Câu 10: Tên vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí là?

 1. Vật liệu vô cơ

 2. Vật liệu hữu cơ

 3. Vật liệu compozit

 4. Cả 3 đáp án trên

Đáp án trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 15

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

D

A

A

D

D

B

D

D

D

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập