hướng dẫn thanh toán

A/ Khi mua các sản phẩm Bioline Jato trực tiếp từ các hệ thống của Thu Cúc, quý khách có thể thanh toán trực tiếp bằng tiên mặt.

B/ Thanh toán trực tiếp bằng việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng.
Thu Cúc chấp nhận những hình thức thanh toán sử dụng các dịch vụ ngân hàng sau:

-Thẻ ATM
-Thẻ Master card
-Thẻ Visa card
-Thẻ tín dụng
-Ngân phiếu, chi phiếu hợp lệ, hợp pháp

hướng dẫn thanh toán

Áp dụng cho khách hàng đặt mua sản phẩm trên website: http://myphamthucuc.vn/
hoặc qua
Hotline: 090 170 7555